Маркетинг у банку (Нікітін А. В.)

Навчально-методичний посібник вперше підготовлено відповідно до навчальної програми курсу “Маркетинг у банку” для студентів, що навчаються за магістерською програмою “Банківський менеджмент”. Значну увагу приділено методології проведення маркетингових досліджень у банківській справі, питанням комунікацій банківського маркетингу.

До посібника включено програму курсу, завдання для самостійного виконання, методичні рекомендації щодо їх здійснення, докладний опорний конспект лекцій, а також методологію оцінювання знань з дисципліни “Маркетинг у банку” за рейтинговою системою.

1. Типова програма навчальної дисципліни “Маркетинг у банку” 4

2. Навчально-методичне забезпечення дисципліни 9

2.1. Методичні рекомендації до вивчення тем дисципліни (опорний конспект лекцій) 9

Тема 1. Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 9

Тема 2. Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз 21

Тема 3. Маркетингова стратегія комерційного банку 46

Тема 7. Організація і контроль у банківському маркетингу 132

2.2. Навчальні завдання та завдання для перевірки знань 136

2.3. Завдання для самоконтролю 148

3. Критерії оцінювання знань підсумкового контролю 158

Рекомендована література 164

“Маркетинг у банку” — спеціальний курс, предметом якого є вивчення комплексної системи організації банківської справи та збуту банківських послуг, що зорієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку на основі вивчення та прогнозування грошового ринку.

Вивчення матеріалу курсу базується на знаннях, набутих у процесі студіювання курсів “Економічна теорія”, “Гроші і кредит”, “Маркетинг”, “Облік та аудит” та ін. Курс тісно пов’язаний з дисциплінами, що вивчаються під час проходження магістерської програми, особливо з такими як “Менеджмент у банку”, “Аналіз банківської діяльності”, “Ситуаційне моделювання діяльності комерційних банків”.

Метою курсу “Маркетинг у банку” є підготовка магістрів такого рівня, які добре володітимуть методами вивчення грошового ринку і ринку банківських послуг та прогнозування їх кон’юнктури, розроблятимуть, виходячи з цього, стратегію розвитку операцій банку.

Курс охоплює комплекс питань, характерних саме для банківського маркетингу, його зміст. Особлива увага приділяється банківському ринку, його сегментації, дослідженню та аналізу маркетингової стратегії комерційного банку, товарній політиці щодо банківських послуг та ціноутворенню на ці послуги, продажу банківських послуг і стимулювання їх збуту, комунікаціям.

Знання, набуті у процесі вивчення курсу “Маркетинг у банку”, стануть у пригоді під час проходження магістерської практики та написання магістерської дисертації, а також у подальшій практичній і науково-теоретичній роботі випускника магістерської програми за спеціалізацією “Менеджмент у банку”.

Формат: DOC

Мова: Українська

Скачати підручник

Маркетинг у банку (Нікітін А. В.)
  •