Лекції з маркетингу

Лекції з маркетингу для студентів КНЕУ. Теми: “Сутність маркетингу та його концепції”, “Система і характеристики маркетингу”, “Ринок та суб’єкти маркетингу”, “Маркетингова товарна політика”, “Цінова політика підприємства”, “Маркетингова політика розподілу”, “Маркетингова політика комунікацій”, “Управління маркетингом підприємства”, “Контроль маркетингової діяльності”.

Перелік тем:

1. Сутність маркетингу та його концепції

Сутність маркетингу та його концепції

1 Поняття маркетингу тісно пов’язане з виникненням торгівлі, а значить і ринку. “Маркетинг” (з англ.) означає комерційну або іншу діяльність в умовах ринку. За свідченнями археологів організована торгівля вперше виникла на території стародавньої держави Фінікії (сучасна територія Єгипту, Лівії, Тунісу), приблизно 4 тис. р. до н. е.

На території Європи перші ринки-ярмарки виникли в грецьких містах-державах. Поступово починаючи з 13ст. для отримання права займатися ринковою діяльністю потрібно було мати документ – Магдебурзьке право. Ринок, в сучасному його понятті виник приблизно 170 р. тому в Англії.

Найбільший внесок у розвиток маркетингу як науки про ринок внесло США. У зв’язку з великою економічною кризою, постало питання про розробку основ теорії функціонування ринку, в результаті чого була створена його кейнсіанська модель. На поч. 50-рр 20ст. В обіг був введений термін маркетинг. В СРСР маркетинг розглядався як “буржуазна теорія гнилого капіталізму”, в результаті чого СРСР не був суб’єктом світового ринку. В Україні теорія маркетингу почала впроваджуватись на поч. 90-х рр. після здобуття незалежності.

2 Існує біля 20 різних визначень поняття маркетингу, найбільш загальним і всеохоплюючим є визнання маркетингу як філософії бізнесу. Найбільш поширене: маркетинг – комплексний системний підхід до вивчення проблем ринку, що охоплює усі стадії руху товарів від вивчення попиту на нього до збуту конкретним споживачам.

Мета маркетингу отримання обґрунтованого прибутку.

Найбільш поширена класифікація маркетингу


Похожие записи:
 1. Интернет маркетинг на 100%
 2. Комплексный интернет-маркетинг
 3. Интернет-маркетинг в сети
 4. Семинар: Эффективный медицинский маркетинг, реклама, экономика продвижения клиники и услуг
 5. С 26 октября стартует обучение профессиональному интернет-маркетингу для В2В-компаний, В2С со слож
 6. Нам важно знать:
 1. Интернет маркетинг: основы или О чем забыл написать Котлер
 2. Эффективный интернет-маркетинг от SMO. by
 3. Интернет - маркетинг
 4. Маркетинг > Книги по интернет-маркетингу для начинающих
 5. Сетевой маркетинг в Интернете


 • новое порно зрелых с молодыми в этой категории

 •